การบูรณางานเพื่อการพัฒนา

Integration for development

ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน “สิ่งสำคัญของการพัฒนาชุมชน ทำงานร่วมกัน ให้ชุมชนเป็นพระเอกเสมอ”

ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน “สิ่งสำคัญของการพัฒนาชุมชน ทำงานร่วมกัน ให้ชุมชนเป็นพระเอกเสมอ” แผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน…

อ่านต่อ

ถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาชุมชน “กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ชุมชน”

ถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาชุมชน “กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน” การนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาประยุต์ใช้ในชุมชน เราจะต้องหาปัญหาจากชุมชนก่อน…

อ่านต่อ

ถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาชุมชน “การสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่”

ถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาชุมชน “การสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่” โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน CEIS ในพื้นที่ภาคใต้…

อ่านต่อ

เรียนรู้ “หัวใจสำคัญ” คนทำงานพัฒนา ที่พาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง สู่พื้นที่ต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ “หัวใจสำคัญ” คนทำงานพัฒนา ที่พาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงสู่พื้นที่ต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จุดเริ่มต้นโครงการ…

อ่านต่อ