Upskills Your Capacity 2566

รับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจ หรืออยาก Upskills และพัฒนาตนเอง สมัครด่วนโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม จัดอบรมออนไลน์ฟรี ผ่าน Zoom ‘Upskills Your Capacity’ หลักสูตรยกระดับการทำงานพัฒนา สำหรับน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สมัครเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน และควรมีอาจารย์ร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่มละ 1 คน #เข้าอบรมฟรี เรียนครบ จบ 4 ครั้งได้ประกาศนียบัตรรับรอง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม >>

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdWt1ua…/viewform

(เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2566 เท่านั้น)

#เนื้อหา

  • เพิ่มทักษะการทำงาน
  • กระบวนการออกแบบ Design thinking
  • การวิเคราะห์ปัญหาแบบเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล (Cause Effect Analysis)
  • การสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมทางสังคม
  • การคิดและสื่อความคิดเป็นภาพ (Visual thinking)
  • ทักษะในการทำงานกับชุมชนอื่น ๆ

นำทีมบรรยายโดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา” หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านเว็บ/แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

จัดอบรมทุกวันเสาร์ จำนวน 4 ครั้ง เริ่มอบรมครั้งแรกวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรม และจะประกาศผลผู้เข้าอบรมอีกครั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 2566**

ผู้จัดจะส่งลิงก์ Zoom ให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงทาง inbox เพจ https://www.facebook.com/GoodforCommunity/ หรือ 081-968-2103 (คุณพิมพ์ชนก) หรือ community.ceis@gmail.com

RECENT POSTS

Share this post