ถ.ถุง ถ.ถัง สร้างปุ๋ย

ถ.ถุง ถ.ถัง สร้างปุ๋ย

ชาวบ้าน ม.2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชวนนักเรียน และครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และขยะย่อยสลายได้ในครัวเรือน กับกิจกรรม “ถ.ถุง ถ.ถัง สร้างปุ๋ย”

กิจกรรมเริ่มจัดในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 โดยโครงการ CEIS ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง (กฟผ.) เทศบาลตำบลท่าข้าม ชมรมกำนัลผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าข้าม และชาวชุมชนท่าข้าม ม.2 ให้ความรู้กับนักเรียน ป.5-6 ของโรงเรียน เรียนรู้การจัดการขยะย่อยสลายได้ในครัวเรือน โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในภาชนะที่สามารถหาได้ในชุมชน เช่น ถุงปุ๋ย หรือถังชนิดต่างๆ

เมื่อผ่านไป 7 วัน ในวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ได้จัดกิจกรรมเก็บผลการทดลองทำปุ๋ยหมักที่ได้ทำไปเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. โดยฝึกให้น้องๆ นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสังเกต สัมผัส ดมกลิ่น จดบันทึก และอภิปรายร่วมกัน

วันที่ 1 ก.ค. 2565 ครบ 21 วันในการทดลองทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร คุณครูได้ชวนให้นักเรียนพิสูจน์การย่อยสลายของเศษอาหารในถังและในถุงที่หมักไว้ ด้วยการร่อนปุ๋ย พร้อมสรุปบทเรียน ทบทวนการเรียนรู้ที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ โดยตลอดทั้ง 3 กิจกรรม มีชาวบ้านท่าข้าม ม.2 ร่วมเป็นวิทยากรในการทดลอง ให้ความรู้ และร่วมเรียนรู้กับ ครู และนักเรียน

เพจ D Community ขอร่วมเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

RECENT POSTS

Share this post