โครงการ CEIS เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ใช้จริง โดนใจ สำหรับสาย “นักพัฒนาชุมชน”

โครงการ CEIS เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ใช้จริง โดนใจ สำหรับสาย “นักพัฒนาชุมชน”

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจ ทำจริง ลงชุนชนจริง ทำงานเข้มข้นแบบมืออาชีพ และมีพี่ๆ ทีมโค้ชมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา แนะนำและเอาใจใส่ รับรองว่าน้อง ๆ ที่มาฝึกงาน หรือสหกิจ จะได้สนุก มัน อย่างแน่นอน!!!

หลักสูตรอบรมยกระดับเทคนิคการทำงาน (แบบออนไลน์) หลักสูตรที่คิดค้นเพื่อตอบโจทย์นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา และแกนนำชุมชน ที่จะพาทุกคนเจาะลึกทักษะ หลักการพัฒนาที่ตรงประเด็น เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม ได้อย่างตรงจุด และสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  • การวิเคราะห์ปัญหาแบบเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล (Cause Effect Analysis)
  • การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking)
  • การสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)
  • การคิดและสื่อความคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)

หลักสูตรประเมินทักษะความสามารถในการพัฒนาชุมชน ฝึกฝนประสบการณ์คนทำงานพัฒนาชุมชน เจาะลึกหลักการวิธีการ เครื่องมือพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง ในพื้นที่จริง ลงทดสอบปฏิบัติงานในชุมชน 2 สัปดาห์

  • หากทำได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถโดยองค์กรภาคีหลายหน่วยที่สังคมยอมรับ
  • เพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น

พิเศษ!!! สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียน สามารถติดตามข่าวสารได้ก่อนใคร คลิก ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScdYUmtbutMjN…/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

FB : D Community

: 080-956-1514 (คุณนิธิวรรณ)

: community.ceis@gmail.com

RECENT POSTS

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ
งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง
CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

Share this post