โครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

โครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมนำเสนอการมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ

RECENT POSTS

Share this post