ปั่น ไป ปลูก ป่า

ชุมชนบ้านโคกศรี ขอเชิญร่วมโครงการ "ปั่น ไป ปลูก ป่า" เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี ประจำปี 2565"

ชุมชนบ้านโคกศรี ขอเชิญร่วมโครงการ “ปั่น ไป ปลูก ป่า” 

เนื่องในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี ประจำปี 2565”

วันที่ 20 มิ.ย. 2565

ณ ป่าโคกหินร่อง บ้านโคกศรี ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

“วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี” เกิดขึ้นจากจิตสำนึกชุมชนที่ร่วมกันคิด ระดมสรรพกำลังจากคนในชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เริ่มกันฟื้นฟูและสร้างป่าชุมชน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน เก็บรักษาน้ำ ดูดก๊าซเรือนกระจก และสร้างแหล่งอาหารสำหรับคนในชุมชน ตามแนวทาง ปลูก “ป่าสามอย่าง ประโยชน์หลายอย่าง” ตลอดจนสืบสานสัมพันธ์ของคนในชุมชน ระหว่างชุมชน และในสังคมไทย ร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2565 นี้ นอกจากชาวชุมชนบ้านโคกศรี ชุมชนใกล้เคียง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ที่ร่วมปลูกป่าเป็นประจำทุกปีแล้ว ปีนี้ยังมีพี่ๆ ชมรมจักรยานเสือพันปี ที่จะร่วมปั่นจักรยานมาปลูกป่าโคกหินร่องกันอีกด้วย ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ ตามวันและเวลาข้างต้น

RECENT POSTS

Share this post