ต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ชุมชนห้วยยาง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีโอกาสได้ต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวม 18 คน ตามโครงการปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การพัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลสนามในชุมชนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนักศึกษาทั้ง 18 คนที่ลงพื้นที่จะได้พัฒนาทักษะของตนเองแล้ว น้อง ๆ ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกับ Hosts ซึ่งเป็นแม่ ๆในชุมชน ที่ดูแลให้คำปรึกษาตลอด 2 อาทิตย์ที่อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ ผู้นำชุมชน และเยาวชนที่เข้าร่วมให้ข้อมูลเอง ก็จะได้พัฒนาทักษะในการต้อนรับและถ่ายทอดข้อมูลชุมชน ตลอดจนเป็นการทบทวนและอัพเดทข้อมูลชุมชนให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันไปด้วย

เพจ D Community ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งนักศึกษา และชุมชนห้วยยาง ที่มีความมุ่งตั้งใจพัฒนางานการพัฒนาชุมชนอยู่ตลอดเวลา

RECENT POSTS

Share this post