กิจกรรมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ในการประเมินโครงการสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพร จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

กิจกรรมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ในการประเมินโครงการสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพร จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ในการประเมินโครงการสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพร จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

RECENT POSTS

Share this post