วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก

เนื่องในวันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ #EarthDay ซึ่งในปีนี้ www.earthday.org มาในธีม Invest In Our Planet วันนี้ D community ก็มี 6 วิธี #InvestInOurPlanet ของเราง่าย ๆ ด้วยมือเรา

  1. ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แผ่อิทธิพลไปทั่วทุกมุมโลก มีสัญยานอันตรายหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบให้เราทุกคนต้องหันกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเอง เพื่อหาทางเยียวยารักษาโลกใบสีฟ้าของเราก่อนที่จะสายเกินไป วันนี้เรามี 6 วิธีช่วยลดโลกร้อนง่ายๆ ด้วยมือเรามาฝากกัน

    1. ปิดไฟที่ไม่จำเป็น – รู้หรือไม่ การเปิดไฟทิ้งไว้ 1 ดวง วันละ 8 ชม. ปล่อยก๊าซ CO2 ถึงปีละ 11 กก. นอกจากนี้ หากเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟมาใช้หลอด LED นอกจากช่วยลดโลกร้อน เพราะไม่มีรังสี UV ยังช่วยประหยัดพลังงานกว่าหลอดไส้ 80% และมีอายุการใช้งานนานถึง 50,000 ชม. หรือ 6 – 12 ปี

  2. เดินทางด้วยรถประจำทาง – รู้หรือไม่ การเดินทางด้วยรถยนต์วันละ 40 กม. ปล่อยก๊าซ CO2 ถึงปีละ 1,500 กก. รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อน การเปลี่ยนมาเดินทางด้วยรถประจำทางจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2 kg CO2 eq/ การเดินทาง 1 กม.

  3. ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ – รู้หรือไม่ การเดินขึ้นลงบันได 1 ครั้งแทนการใช้ลิฟท์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ถึง 0.5 kg CO2 eq/ ครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารูปร่างดี เพราะการขึ้นบันได 1 นาที เผาผลาญพลังงานประมาณ 10 กิโลแคลอรี่ และมีรายงานว่า การขึ้นบันไดเฉลี่ยนวันละ 2 ชั้น สามารถลดน้ำหนักได้ 2.7 กก./ปี

  4. ลดการใช้ถุงพลาสติก – รู้หรือไม่ ถุงพลาสติกเป็นสาเหตุใหญ่ของโลกร้อน เพราะถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 กว่าปี แถมการเผาถุงพลาสติกยังก่อให้เกิดสารพิษในอากาศ และขยะจากพลาสติกยังเป็นอันตรายและทำให้สัตว์โลกมากมายต้องจบชีวิต การลดใช้ถุงพลาสติก 2 ใบ/วัน ยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 0.04 kg CO2 eq/ เดือน

  5. กินอาหารให้หมด – รู้หรือไม่ หากเรากินอาหารเหลือทิ้งวันละ 1 กก. จะปล่อยก๊าซ CO2 ถึงปีละ 920 กก./ปี การลด Food Waste จะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุของโลก เพราะมีรายงานว่าในทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตทั้งหมดกลายเป็น “ขยะอาหาร” และเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อน

  6. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว – รู้หรือไม่ ไม้ยืนต้น 1 ต้น ดูดซับก๊าซ CO2 เฉลี่ย 14.7 กก./ปี และยังสามารถดูดซับก๊าซอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การปลูกไม้ประดับขนาดเล็กอย่าง แววมยุรา หมากเหลือง เยอบีร่า บอสตันเฟิร์น ไว้ตามมุมต่างๆ ของบ้าน ก็ช่วยดูดซับสารพิษ ทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจมากขึ้น

เราเชื่อว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อย และยิ่งเราบอกต่อ เชิญชวนคนในบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และคนอื่นๆ ในชุมชน มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ โลกของเราก็อาจจะกลับสู่สภาวะปกติได้ในที่สุด

อ้างอิง:

กรมควบคุมมลพิษ, Health & Cuisine, a day, baanjomyut.com

Share this post