8 (กฎเหล็ก) ในการทำงานพัฒนาชุมชน

8 (กฎเหล็ก) ในการทำงานพัฒนาชุมชน

“ชุมชน หรือ ชาวบ้าน” คือหัวใจสำคัญในการทำงานด้านพัฒนาชุมชน และการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมาจาก ความคิดริเริ่ม ในการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน พาเขาเข้ามามีส่วนร่วม และ ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาบ้านของเขา ทำให้เขาได้ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ และเขาจะยังอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืน

Dcommunity มาแชร์ 8 (กฎเหล็ก) ในการทำงานพัฒนาชุมชน หลักที่โครงการ CEIS ยึดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กฎเหล่านี้สุดท้ายแล้วถึงแม้จะไม่ใช่หลักตายตัว แต่ถ้ายึดหลักนี้ไว้เป็นฐาน นักพัฒนาอย่างเรา ก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างแท้จริง

(กฎเหล็ก) ในการทำงานพัฒนาชุมชน

“เรา”

ต้องให้ “ชาวบ้าน” ทำเอง

“เรา”

ฝันแทนไม่ได้ แต่ส่งเสริมชาวบ้านได้

“เรา”

ต้องสร้างความเชื่อใจ ให้กับ “ชาวบ้าน”

“เรา”

ต้องปลุกให้เขาลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองและชุมชน

“เรา”

ต้องคอยเติมความรู้ ทักษะให้ “ชาวบ้าน” อย่างต่อเนื่อง

“เรา”

ต้องช่วยทำให้ “ชาวบ้าน” สร้างพลัง เชื่อมประสานหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

“เรา”

ต้องทำให้ชาวบ้านเห็นว่า การถอดบทเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

“เรา”

ต้องช่วยให้ชาวบ้านเดินไปตามเป้าหมาย และทิศทาง ได้อย่างเหมาะสม

Share this post