30 Days Challenge

30 Days Challenge

วันนี้ชวนมาเช็กสิสต์การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30 Days Challenge : ใช้ชีวิต ดี๊ดี แบบ D community ใครทำอยู่แล้วทำต่อ ส่วนใครกำลังมีแพลน เราก็มีปฏิทินมาแชร์เป็น Idea ไกด์ไลน์ชาว Eco Lifestyle

ปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือ “ตัวเรา” ทั้งมลภาวะทางอากาศ ขยะมากมายที่ล้นถัง และอากาศที่ร้อนมากจนอยากละลาย จนกลายเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกกำลังเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

และนอกจากคนทั้งโลก หรือองค์กรมากมายที่กำลังเคลื่อนไหวแล้ว สิ่งที่เราทำได้เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้น คือการที่เรามาปรับการใช้ชีวิตแบบง่าย ๆ สไตล์ Eco ไม่ยาก เพียงแค่เราลงมือตอนนี้ นอกจากชีวิตเราจะดีแล้ว โลกเราก็จะดีขึ้นด้วย

Share this post