แปลงโฉมเศษอาหาร ตำบลท่าข้าม

แปลงโฉมเศษอาหาร ตำบลท่าข้าม

D community ชวนมาทุกคนมา “แปลงโฉมเศษอาหาร” เป็นปุ๋ยสารอาหารแน่น ทำใช้ก็ได้ ทำขายก็ดี

องค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS

โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

Share this post