แปลงโฉมเศษอาหารมาเป็นปุ๋ยหมัก

แปลงโฉมเศษอาหารมาเป็นปุ๋ยหมัก

มาแปลงโฉมเศษอาหารมาเป็นปุ๋ยหมัก…ที่ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ เพียง 4 อย่าง

ทุกคนก็ได้จะปุ๋ยหมักสูตรโฮมเมดจากครัวบ้านเรา ที่รับรองว่าไม่เหมือนบ้านไหนแน่นอน

วัตถุดิบที่เหลือในบ้าน…กลายมาเป็นปุ๋ยหมักที่ทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ ดอกไม้ และแปลงผักแบบปลอดภัย ประโยชน์เน้น ๆ คุณภาพล้น ๆ จากบ้านเรา และฝีมือเรา

Share this post