เพราะ “ดิน คือ หัวใจสำคัญของการปลูกผัก”

เพราะ “ดิน คือ หัวใจสำคัญของการปลูกผัก”

เพราะ “ดิน คือ หัวใจสำคัญของการปลูกผัก” ดินที่ดีจะช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดี ดูแลง่าย ผักไม่เสียหาย การปรุงดินให้ดินมีคุณภาพก่อนปลุกผักจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราได้ผักที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ยังช่วยลดต้นทุน ผักเติบโตได้ดีแม้ไม่ใช้สารเคมี ช่วยให้เรามีผักปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร

D Community มีสูตรการปรุงดินที่ไม่ยากเกินไป ใช้ได้จริงจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรที่การเกษตรปลอดภัยแบบเกษตรครอบครัว (Family Farming)

Share this post