เปลี่ยนของเสีย มาเป็นของดี สร้างสิ่งแวดล้อมดีในชุมชน

เปลี่ยนของเสีย มาเป็นของดี สร้างสิ่งแวดล้อมดีในชุมชน

D community ชวนมาคุ้มครองโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น

เพราะวันนี้เรามีตัวอย่างชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ที่เปลี่ยนของเสีย มาเป็นของดี สร้างสิ่งแวดล้อมดีในชุมชน

จึงอยากชวนทุกคนมา “แปลงโฉมเศษอาหาร” เป็นปุ๋ยสารอาหารแน่น ทำใช้ก็ได้ ทำขายก็ดี จากเศษอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม แปลงโฉมของเสียเหล่านั้น เพิ่มมูลค่าให้เป็น “ปุ๋ยจากเศษอาหาร” หนึ่งในวิธีการจัดการขยะย่อยสลายในครัวเรือน และปัจจุบันของชุมชนได้ทำมาไปใช้ในสวนทำให้พืชผักเจริญงอกงามได้ดีแล้ว ยังได้กลายมาเป็นอาชีพเสริม และขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้ที่สนใจ

Share this post