การทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ คือ ร่วมกันเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ แสดงน้ำใจ เราในฐานะคนทำงานในพื้นที่ก็สามารถเข้าไปช่วยได้ ไม่ใช่เพียงแต่เราไปชวนเขามาร่วมเท่านั้น แต่เราก็ต้องเข้าไปเป็นส่วนร่วมกับเขาเช่นกัน ช่วยเหลือ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งที่มองว่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชน ไม่ปล่อยปะละเลยงานเมื่อจบงาน เราจะเป็นตัวเชื่อมประสานงานหน่วยงานและชุมชนเข้าด้วยกัน

ร่วมกันเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ แสดงน้ำใจ บางหน่วยงานมีโครงการที่เกี่ยวข้องทางทีมภาค เราในฐานะคนทำงานในพื้นที่ก็สามารถเข้าไปช่วยได้ ไม่ใช่เพียงแต่เราไปชวนเขามาร่วมเท่านั้น แต่เราก็ต้องเข้าไปเป็นส่วนร่วมกับเขาเช่นกัน ช่วยเหลือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งที่มองว่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว สิ่งที่ทำให้ให้หน่วยงานในพื้นที่นึกถึง CEIS มาจากความสัมพันธ์ดี ๆ ที่สร้างไว้ ซึ่งทางทีม CEIS ภาคใต้ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลนั้น ๆ โดยที่ไม่ปล่อยปะละเลยงานเมื่อจบงาน เราจะเป็นตัวเชื่อมประสานงานหน่วยงานและชุมชนเข้าด้วยกัน ส่วนหนึ่งจะดูความสอดคล้องแนวทางของงาน โครงการเดียวกันเป็นหลัก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้หน่วยงานและชุมชนจะนึกถึงเราเสมอ และพยายามทำให้ชุมชนไม่บอบชำซึ่งโครงการกิจกรรมไหนที่สามารถทำร่วมกันได้ก็จะรวมกัน

สุไลดา เกปัน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนภาคใต้
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Share this post