สถานการณ์ป่าไม้ไทย พื้นที่ป่าไม้ไทยเหลือเท่าไหร่แล้ว

สถานการณ์ป่าไม้ไทย พื้นที่ป่าไม้ไทยเหลือเท่าไหร่แล้ว

ในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ ข่าวสถานการณ์ไฟไหม้ป่ามีให้เราเห็นอยู่ตลอด รู้หรือไม่ว่าในอดีตเมื่อ 5 ทศวรรษที่แล้ว (พ.ศ. 2516) ประเทศไทยมีพืนที่ป่าไม้ถึง 138,566,845 ไร่ หรือคิดเป็น 43.21% เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศ แต่จากรายงานการสำรวจล่าสุดของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พื้นที่ป่าในประเทศไทยปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 102,135,974.96 ไร่ คิดเป็น 31.57% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.077% หรือ 9,459.41 ไร่ แม้สถานการณ์จำนวนประชากรของไทยจะลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 แต่พื้นที่ป่าของไทยก็ยังคงลดลงทุกปีเช่นกัน

ในปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมามีหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคอีสาน ที่มีรายงานพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคตะออกกลับมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงแทบทุกจังหวัด สาเหตุสำคัญที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use change) และปัญหาไฟป่า (forest fire) ในขณะเดียวกัน มีรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ประเทศไทยจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้วกว่า 11,327 แห่ง มีชุมชนที่มีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์ และได้ใช้ประโยชน์กว่า 13,028 ชุมชน รวมพื้นที่กว่า 6.29 ล้านไร่ และตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนป่าชุมชนให้ถึง 10 ล้านไร่ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และรองรับตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตในอนาคต D Community อยากชวนชวนทุกคน ทุกชุมชน ใส่ใจดูแลป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของเรา รอบบ้านของเรา หัวไร่ปลายนาของเรา เพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูโลกใบนี้ให้กลับมาสดใส น่าอยู่ดังเดิม

ที่มาข้อมูล :

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง :

Global Forest Resources Assessment 2020 (FRA 2020)
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
CIA – The World Factbook

Share this post