สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน

"สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน"

จังหวัดสตูล ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดสตูล และโครงการ CEIS ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมขมิ้นชันแบบเบ็ดเสร็จอย่างบูรณาการ

Share this post