วิธีการทำ “จุลินทรีย์จาวปลวก”

วิธีการทำ “จุลินทรีย์จาวปลวก” วัสดุอุปกรณ์หาได้ไม่ยาก มีมากในท้องถิ่น ทำง่าย ใช้เวลาไม่นาน

“จุลินทรีย์จาวปลวก” จุลินทรีย์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ชุมชนอยากลองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการตอซังข้าวหลังทำนา เพราะการเผานอกจากจะส่งเกิดฝุ่นควันซึ่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วย

ดังนั้น บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนต้นแบบ หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของโครงการ CEIS หวังว่า “จุลินทรีย์จาวปลวก” ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม จะได้เกิดการขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย

Share this post