วิธีการทำจุลินทรีย์จาวปลวก

วิธีการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานกับนวัตกรรม

บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนต้นแบบ หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของโครงการ CEIS ที่นำเอาจาวปลวกมาทำเป็น “ จุลินทรีย์จาวปลวก” มาใช้ในแปลงนา ผลที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่า “จุลินทรีย์จากภูมิปัญญา” สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม

Play Video
Share this post

More topic