พิมพ์ชนก พิชัยกาล

การศึกษาชุมชนคือทุกอย่าง คน อารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง
เหมือนหาจิ๊กซอว์มาปะติปะต่อกับโครงการของเราได้ ซึ่งเป้าหมายคือ เราจะทำอย่างไรให้เขาใจเขามากที่สุดเข้าใจในสถานการณ์นี้ที่เขาต้องเจอ เข้าใจที่ใช่ตามหลักสากลทั่วไป แต่ต้องเขาใจในมุมของเขา

การศึกษาชุมชนคือทุกอย่าง คน อารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง เราจะเห็นบางอย่างที่ชัดเจนมาขึ้นจากสภาพปัญหานั้นๆ การศึกษาชุมชนต้องต่อเนื่องและตลอดเวลา เพราะสถานการณ์เปลี่ยน โดยเฉพาะปัจจุบันที่กระทบกับชุมชน นโยบายต่างๆ จะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วย เราต้องเข้าไปเรียนรู้เขา เรียนรู้ชุมชน (การศึกษาชุมชนเหมือนหาจิ๊กซอว์มาปะติปะต่อกับโครงการของเราได้) ซึ่งเป้าหมายคือ เราจะทำอย่างไรให้เขาใจเขามากที่สุด เข้าใจในสถาณการณ์นี้ที่เขาต้องเจอ (เข้าใจที่ใช่ตามหลักสากลทั่วไป แต่ต้องเขาใจในมุมของเขา โดยที่เราเองก็ยืดหยุ่น ปรับไปตามสถานการณ์ที่เขาเจอ ตามข้อเท็จจริงใหม่ๆที่เขาต้องเจอ (เข้าใจเขามากกส่วนเรา) เพื่อเข้าใจเขา ทรัพยากร หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อที่งานนั้น ๆ จะได้ออกแบบกิจกรรมออกมาได้

พิมพ์ชนก พิชัยกาล

ผู้ประสานงานภาคตะวันออก
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Share this post