ผู้สูงอายุ…เป็นภาระ จริงไหม?

สูงอายุเป็น “ภาระ” จริงไหม?

แต่ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผู้สูงอายุสายพันธุ์ใหม่ ที่เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง


พลังในการลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หันมาใส่ใจสุขภาพ ดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย
พลังของผู้สูงอายุ ที่อยากเป็นต้นแบบให้กับคนทั่วประเทศว่า เรา “ไม่ใช่” ภาระ

Play Video
Share this post

More topic