“น้ำหมักชีวภาพจากปลา”

“น้ำหมักชีวภาพจากปลา”

ปัจจุบันนอกจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้ดินฟ้าอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ยังต้องเผชิญกับปัญหาดินเสื่อม และโรคแมลง “น้ำหมักชีวภาพจากปลา” จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรปลอดสารพิษ เพราะมีสรรพคุณครอบคลุม ใช้ได้กับไม้ผล ช่วยให้ติดผลดก ผลมีขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตมาก หรือหากนำไปใช้กับนาข้าว ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโดต ช่วยให้ข้าวแตกกอดี และรวงใหญ่ได้ผลผลิตเยอะ

วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาไว้ใช้เองก็ไม่อยาก แถมยังช่วยลดปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน D Community เอาสูตรเด็ดวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากปลามาฝากเพื่อนๆ ไปลองทำ ลองใช้เองในครอบครัว ไม่ต้องง้อสารเคมี

Share this post