“ถ.ถังดักไขมัน”

“ถ.ถังดักไขมัน”

รู้หรือไม่?

น้ำเสียจากครัวเรือนมี “ไขมัน” เพราะไขมันนั้นมาจากการล้างจาน และการล้างผัก หรือเนื้อสัตว์ ก่อนที่เราจะนำมาทำอาหารนั่นเอง และปริมาณน้ำเสียที่มาจากครัวและการล้างต่าง ๆ นั้น สูงถึง 45 ลิตร / คน / วัน เลยทีเดียว

(ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555)

วันนี้ D Community ชุมชนคนทำ D จะพามารู้จักกับ “ถ.ถังดักไขมัน” สิ่งเล็ก ๆ ที่ช่วยปรับคุณภาพน้ำทิ้ง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะปรับคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ น้ำที่ไม่มีน้ำมัน และไขมันลอยบนผิวน้ำ จะส่งผลดีพืช รวมถึงสัตว์ในน้ำอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Share this post