การทำงานของเราในฐานะ “นักวิจัย” เราจะต้องยืดหยุ่น และต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สองอย่างนี้เป็นทักษะที่เราใช้บ่อยที่สุด เราไปในฐานะเข้าไปส่งเสริมแก้ไขปัญหา เราจะต้องเริ่มปรับที่ตัวเองด้วย ทำความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตโดยปกติของชุมชน เช่น การนัดชาวบ้าน บางคนอาจจะไม่สะดวกเพราะทำงาน บางครั้งการทดลองของเราติดฤดูกาล หรือหน้างานไม่เป็นไปตามที่วางแผน ทำให้ทีมต้องปรับตัว

การทำงานของเราในฐานะ “นักวิจัย” ความยืดหยุ่น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นทักษะที่ทีมใช้บ่อยที่สุดในการทำงานร่วมกับชุมชน ดังนั้นเราจะต้องยืดหยุ่น เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด ทำให้ทีมต้องปรับตัว รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะบางอย่างหน้างานไม่เป็นไปตามที่วางแผน เราก็ต้องคิดการแก้ ณ เดี๋ยวนั้น ตอนนั้น ให้ทันถ่วงที เพราะในแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาไม่เหมือนกัน บางทีงานเราสัมพันธ์กับฤดูกาล 1 ปีทำได้ 1 ครั้ง บางอย่างเกี่ยวกับการทดลอง หรืองานบางอย่างเราจะต้องดูถึงผลกระทบทางชีวะวิทยา เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

ณัฐชา สุจารีย์

นักพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Share this post