“ซั้งกอเปลือกหอย” บ้านปลาคิวบิกแหล่งหลบภัยรูปแบบใหม่ ที่ปากแม่น้ำบางปะกง

วันนี้มาชวนชาว D Community ร่วมกันวางซั้งกอ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพซั้งกอจาก “เปลือกหอย” ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงสมาชิกชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ซั้งกอ” แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำจากภูมิปัญญาพื้นบ้านในท้องถิ่น สร้างจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อม บางพื้นที่ทำจากแหเก่า อวนเก่า ผูกกับไม้ไผ่ หรือบางพื้นที่ก็ทำจากทางมะพร้าว ตั้งไว้ในบริเวณที่เหมาะในการอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นต้น สำหรับชาวหมู่ 2 “ตำบลท่าข้าม” “เปลือกหอย” และ “กิ่งแสม” เห็นทีจะเป็นวัสดุและอุปกรณ์สำคัญในการทำบ้านปลาให้กับเหล่าสมาชิกตัวเล็กใช้เป็นที่อาศัย และหลบภัย ก่อนจะไปเติบโตในแม่น้ำบางปะกง

การทดลองวางซั้งกอได้วางทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยแบบที่ 1 ซั้งกอแบบเดิมจากกิ่งแสม แบบที่ 2 ซั้งกอคิวบิกปูน และแบบที่ 3 ซั้งกอคิวบิกเปลือกหอย ใช้ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อหาซั้งกอที่เหมาะสมทนต่อสภาพน้ำกร่อยและกระแสน้ำที่แตกต่างจากทะเล และยังสามารถล่อใจให้สัตว์น้ำขนาดเล็กมาอยู่อาศัยได้

Share this post