คุณสมบัตินักพัฒนาขั้นเทพ หมวด รู้วิธีทำงาน

คุณสมบัตินักพัฒนาขั้นเทพ หมวด รู้วิธีทำงาน

ปิดท้ายซีรีย์ “คุณสมบัตินักพัฒนาขั้นเทพ” ในหมวด “รู้วิธีทำงาน” คุณสมบัติที่ให้งานเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าหากเราได้นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ มาก่อร่าง สร้างตนแล้วล่ะก็ งานพัฒนาชุมชนที่เราได้ลงแรง ทุ่มเท ทุ่มใจ ก็จะเกิดผล

เป็นกำลังให้กับ “นักพัฒนาชุมชนขั้นเทพ” ทุกท่าน ที่นำองค์ความรู้จาก CEIS หรือโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเรา

✅ รู้วิธีทำงาน
➖ รู้วิธีเชื่อมประสานหน่วยงาน
➖ รู้วิธีการ empower และการทำกระบวนการกลุ่ม / ชุมชน
➖ รู้วิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และผลักดันนโยบาย
➖ รู้วิธีทำฐานข้อมูลแบบง่ายๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานกับชุมชน
➖ รู้เทคนิคการสื่อสาร ทั้ง การพูดให้คนเข้าใจ คล้อยตาม และการผลิตสื่ออย่างง่ายๆ

Share this post