คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด รู้จักบริบท (ecosystem) ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด รู้จักบริบท (ecosystem) ที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนจะอยู่อย่างยั่งยืนได้นอกจากจะสามารถพึ่งหาตนเองได้แล้ว เขายังต้องมีเพื่อนที่ดูแลกันด้วย ดังนั้น “นักพัฒนาชุมชน” ก็ต้องมองการณ์ไกลถึงจุดนี้ด้วย ว่าหากวันนึงที่เราต้องปล่อมมือให้เขาเดินเองนั้นจะทำได้อย่างไร
.
มาเช็กลิตส์กันว่าเราทำไปหรือยัง และถ้ายังเราจะมองหาโอกาสได้อย่างไรที่จะไป “ปลั๊กอิน” กับหน่วยงาน เครือข่าย หรือกลุ่มคนที่มาช่วยสนับสนุนชุมชนของเรา ซึ่งไม่ควรมองแค่งบประมาณเพียงอย่างเดียวนะ อาจจะต้องมองไปถึงทรัพยากรทั้ง คน แรงงาน หรือแม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีด้วยก็ได้
.
✅ คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด รู้จักบริบท (ecosystem) ที่เกี่ยวข้อง
➖ รู้จัก “หน่วยงาน” และ “เครือข่าย” ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด เอกชน NGO
➖ รู้จัก “คน” ในหน่วยงาน นโยบาย ภารกิจ
➖ รู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบถึงชุมชน

Share this post