คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด มีความรู้/ ทักษะ

คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด มีความรู้/ ทักษะ

แน่นอนว่า “นักพัฒนาชุมชน” จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่รอบด้าน
วันนี้ชวนมาเช็กลิสต์กันหน่อยว่า เรามีความรู้ และทักษะ อะไรไปแล้วบ้าง
.
✅ คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด มีความรู้/ ทักษะ
➖ รู้ปัญหาชุมชน / สาเหตุ / ศักยภาพ / ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในชุมชน
➖ รู้แนวทางแก้ไข / ชุดความรู้เฉพาะทาง (ที่ไม่ซ้ำกับของเดิม)
➖ รู้แหล่งทรัพยากร และคน ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งระบบการทำงานของแหล่งนั้นๆ
➖ รู้เป้าหมายใหญ่ของการพัฒนาของชุมชนและของพื้นที่ (จังหวัด)
➖ รู้แนวทางขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามทิศทางอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
➖ มีทักษะในจับประเด็น บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน กระตุ้น จัดการกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล
➖ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจัดการธุรกิจ จัดการการเงิน การพัฒนานวัตกรรม
➖ รู้จักและรู้วิธีใช้เครื่องมือการทำงานกับชุมชน และปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย/บริบทพื้นที่/ปัญหา

Share this post