กาวเหนียวดักแมลงในแปลงผัก Sticky Traps ทำง่าย ใช้ส่วนประกอบเพียง 3 อย่าง ปลอดภัยทั้งผัก คนปลูก ไปจนถึงคนกิน

กาวเหนียวดักแมลงในแปลงผัก Sticky Traps ทำง่าย ใช้ส่วนประกอบเพียง 3 อย่าง ปลอดภัยทั้งผัก คนปลูก ไปจนถึงคนกิน

ใครที่มีปัญหาเรื่องแมลงในแปลงผักมากวนใจ วันนี้จะชวนทุกคนมาทำกาวดักแมลงง่าย ๆ ด้วยส่วนประกอบเพียง 3 อย่าง ขั้นตอนไม่ยาก ใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เราก็จะได้ “กาวเหนียวดักแมลงแบบปลอดภัยไว้ใช้เอง สะดวก ง่าย ปลอดภัยทั้งผัก คนปลูก ไปจนถึงคนกิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

“กาวเหนียวดักแมลง” เพื่อแก้ปัญหาแมลง ศัตรูพืชที่มีการระบาดในชุมชน ป้องกันพืชผักเสียหาย

การใช้กับดัดกาวเหนียว เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนประชากรแมลงในแปลงผักของเราได้ แถมยังใช้ง่ายและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประโยชน์ของกาวเหนียวนอกจากทำหน้าที่เป็น indicator เฝ้าระวัง เรื่องการระบาดของแมลงในแปลงผักของเรา ยังช่วยบอกความรุนแรงอีกด้วยว่าระบาดว่าหนักขนาดไหน เพื่อที่เราจะได้ป้องกัน และแก้ไขได้ทันและถูกวิธี

“กับดัดการเหนียวมีหน้าที่ดักจับแมลงที่โตเต็มวัย โดยเฉพาะตัวที่มีปีก เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัด แมลงหวี่ขาว และผีเสื้อบางชนิด”

“กาวเหนียวดักแมลง” เป็นหนึ่งในงานที่โครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด และขยายองค์ความรู้ไปยังพื้นที่ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ชุมชนได้เห็น และเรียนรู้วิธีการป้องกัน รวมถึงกำจัดแมลงศัตรูพืชรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ ทำนา ทำไร่ และปลูกผักปลอดภัย เกษตรกรจึงมักประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตพืชผักเสียหาย ทำให้ปริมาณและคุณภาพลดลง เพราะบางส่วนนั้นก็นำบริโภค บางส่วนจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

ดังนั้นทีมส่งเสริมนวัตกรรม จึงได้นำนวัตกรรมของเยาวชนของโครงการ Move World Together
เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานเรื่องกาวดักแมลงรีดิวซ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 8 มาปรับประยุกต์ใช้ รวมถึงได้ปรับปรุงส่วนผสมกาวเหนียวที่ทำสารจากธรรมชาติ (ปรับจากศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 ) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศัตรูพืช

กระดาษแข็งทากาวเหนียวให้ทั่วแผ่นล่อ “สี” ต้องใช้ “สีเหลืองแดนดิไลออน” เพราะการเลือกใช้สีกับดักล่อแมลงมีผลต่อการล่อแมลง และช่วยกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการการใช้กาวดักแมลงศัตรูพืช Sticky Traps คือ การใช้สีของวัสดุเพื่อล่อสายตาแมลงให้บินเข้ามาหา โดยเลือกใช้สีเหลืองแดนดิไลออน จากนั้นทากาวเหนียวดักแมลงเพื่อให้แมลงติดไม่สามารถบินหรือเคลื่อนไหวได้

ส่วนประกอบ กาวเหนียวดักแมลงในแปลงผัก

วัสดุอุปกรณ์สำหรับ Sticky Traps

 1. กระดาษแข็งสีเหลือง หรือ ฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแดนดิไลออน
 2. พลาสติกใส หรือ ที่แร็ปอาหาร
 3. ไม้ / แปรงสีฟัน (เอาไว้ทา)
 4. ไม้ไผ่ หรือไม่สำหรับยึด และปักลงดิน เลือกไม้ที่ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร

ส่วนประกอบกาวเหนียว

 1. น้ำมันละหุ่ง 100 มิลลิลิตร
 2. ไขคาร์นูบา 10 กรัม
 3. ยางสน 70 กรัม

(ปรับปรุงจากศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2)

ขั้นตอนการทำ
 1. ชั่งสารตามสูตรดังกล่าวที่กำหนดไว้
 2. เทน้ำมันละหุ่งลงไป เคี่ยวจนเดือด
 3. เติมน้ำมันยางสน และ ไขคาร์นูบา คนช้า ๆให้ส่วนผสมเข้ากัน และละลายยกลงจากเตา
 4. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทก่อนนำไปใช้ (ประมาณ 30 นาที) หมั่นคนเรื่อย ๆ จะช่วยให้เย็นไวขึ้น
 5. นำ กระดาษ หรือ แผ่นฟิวเจอร์บอดร์ด ที่มีสีเหลือง มาใส่พลาสติกใส
  หรือแร็ป ด้วยที่แร็ปอาหาร จากนั้นให้นำไม้มายึด
 6. ใช้แปรงสีฟัน หรือไม้ ทากาวเหนียวดักแมลงให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน
 7. นำ Sticky Traps ไปปักในแปลงผัก ให้สูงจากดินประมาณ 30 เซนติเมตร
ข้อแนะนำการใช้กาวเหนียวและแผ่นกับดัก
 • หากมีการปลูกผักตลอดปี ให้ใช้แผ่นกับดักได้ตลอด
 • ควรเพิ่มแผ่นกาวกับดักแมลงในช่วงหน้าแล้ง เดือน พ.ย.-เม.ย. ที่จะมีการระบาดแมลงศัตรูพืชสูง
 • ควรติดตั้งกับดักในแปลงผักให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะบินของแมลงที่เหมาะสม หรือขึ้นอยู่กับสถานที่
 • แปลงระยะ 2×2 เมตร ควรใช้ 1 กับดัก ขนาด 1 x 1 ฟุต
 • Sticky Traps นี้ใช้ได้ทั้งที่โล่งแจ้ง สวน ไร่ นา คอกสัตว์ และสถานที่ปิด เช่น ในบ้าน กรีนเฮ้าส์
  โรงเพาะชำ แวร์เฮ้าส์ เป็นต้น

จากการใช้กาวเหนียวดักแมลงนั้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ในแปลงผัก ซึ่งแผ่นดักแมลงที่ใช้นั้นต้องเลือกสีเหลืองเพราะสามารถล่อแมลงได้ดี และยังคงสภาพความเหนียวได้ถึง 30 วัน ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ได้ ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า 6 เดือน วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการทำนั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ที่ใช้ดักแมลงสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก รวมถึงชุมชนสามารถทำใช้เองภายในครัวเรือนได้ ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยต่อเกษตรกร ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Share this post