การจัดการขยะในครัวเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ ของ(ชุมชน) หมู่ 2 ท่าข้ามบางประกง

การจัดการขยะในครัวเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ ของ(ชุมชน) หมู่ 2 ท่าข้ามบางประกง

ปัญหาขยะในเมืองไทย…คือปัญหาโลกแตก การกำจัดขยะที่ประหยัดที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการกำจัดตั้งแต่บ้าน และชุมชนของเรา

Dcommunity ชวนชุมชนคน D มาศึกษาพื้นที่ต้นแบบการกำจัดของเสียในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพของชุมชนบ้านล่าง หมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่มีคนมาศึกษาดูงาน และนำองค์ความรู้ต้นแบบไปขยายผล แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน

Share this post

More topic