วิธีการทำจุลินทรีย์จาวปลวก

วิธีการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานกับนวัตกรรม บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนต้นแบบ หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของโครงการ CEIS ที่นำเอาจาวปลวกมาทำเป็น “ จุลินทรีย์จาวปลวก” มาใช้ในแปลงนา ผลที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่า “จุลินทรีย์จากภูมิปัญญา” สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม https://www.youtube.com/watch?v=kErBGpyWM8s

Read more

ผู้สูงอายุ…เป็นภาระ จริงไหม?

สูงอายุเป็น “ภาระ” จริงไหม? แต่ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผู้สูงอายุสายพันธุ์ใหม่ ที่เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง พลังในการลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หันมาใส่ใจสุขภาพ ดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกายพลังของผู้สูงอายุ ที่อยากเป็นต้นแบบให้กับคนทั่วประเทศว่า เรา “ไม่ใช่” ภาระ https://www.youtube.com/watch?v=eolJLoZKxBM

Read more