พลังงานทางเลือก

เตาชีวมวล

ต้มขมิ้นชันด้วย “เตาชีวมวล” ลดค่าแก๊ส ร้อนเร็ว ไฟแรง “นวัตกรรมพลังงานทางเลือก” เครื่องมือในการลดต้นทุน แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร นำร่องด้วย “ขมิ้นชัน” ของ “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเขาน้อย” จ.สตูล ที่นอกจากจะตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชนแล้ว วัสดุในการทำเชื้อเพลิงก็หาได้ง่ายในชุมชน และประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้แก๊ส เดิมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเขาน้อย ปลูกและขายขมิ้นชัน รวมถึงขิงแบบสดให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบปัญหาว่า “ขายในราคาต่ำไม่คุ้มทุน” และปัจจุบันชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันบ้านเขาน้อย หันมาปลูกสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นหลายราย ทำให้การเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้ผลผลิตขมิ้นชันสดอยู่ 10,000 กิโลกรัม หรือ 10 ตัน ดังนั้นทางกลุ่มจึงร่วมกันบริหารจัดการผลผลิต รวมถึงความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ให้สอดคล้องกับการตลาด ก่อนหน้านี้ชุมชนใช้แก๊สหุงต้มในการผลิต และด้วยสถานการณ์ค่าแก๊สขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มาทดลองใช้ “เตาชีวมวล” ในการต้มฆ่าเชื้อขมิ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปถัด ไปพบว่า เตาชีวมวลสามารถลดค่าแก๊สได้ ซึ่งหากเทียบกับการใช้แก๊สหุงต้มต่อการต้มขมิ้นชันสด 200 กก. ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 230 บาท แต่เมื่อใช้เตาชีวมวลมีต้นทุนเพียงแค่ 65 บาท…

Read more

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบแห้งสมุนไพรแบบ Hybrid 2 ระบบ นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร “ขมิ้นชัน” ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเขาน้อย อ.ควนโดน จ.สตูล ตู้อบแห้งสมุนไพรแบบ Hybrid 2 ระบบ คือ ระบบแก๊สอบลมร้อน และ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร ของ “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเขาน้อย” จ.สตูล ที่ตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพ ความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับชุมชน ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวการจัดการผลผลิตสมุนไพร “ขมิ้นชันสด” ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเขาน้อยในจำนวนหลายตันให้มีคุณภาพ และสามารถยืดอายุผลผลิต เพื่อนำไปใช้แปรรูปเป็นยาสมุนไพรถือว่าเป็นเรื่องที่ทางกลุ่มฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากปัญหาในพื้นที่ ภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตากให้แห้งเป็นเวลาหลายสิบวัน หรือหากเกิดฝนตกขึ้นมาแบบกระทันหัน เกษตรกรดูแลไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความชื้น เป็นสาเหตุให้เก็บผลผลิตได้ไม่นาน จนเกิดเชื้อรา ทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ขายได้ราคาถูก และชุมชนเองมีขนาดพื้นที่ในการตากจำกัด รวมถึงความไม่สะอาดที่มาจาก ฝุ่นละออง สัตว์ และแมลงต่าง ๆ รบกวน ดังนั้นการใช้ ตู้อบแห้งสมุนไพรแบบ Hybrid 2 ระบบนั่นคือ ช่วงเช้า หรือช่วงมีแดดจัด ชุมชนจะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผ่นโพพลีคาร์บอเนต…

Read more