การจัดการขยะในครัวเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ ของ(ชุมชน) หมู่ 2 ท่าข้ามบางประกง

การจัดการขยะในครัวเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ ของ(ชุมชน) หมู่ 2 ท่าข้ามบางประกง ปัญหาขยะในเมืองไทย…คือปัญหาโลกแตก การกำจัดขยะที่ประหยัดที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการกำจัดตั้งแต่บ้าน และชุมชนของเรา Dcommunity ชวนชุมชนคน D มาศึกษาพื้นที่ต้นแบบการกำจัดของเสียในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพของชุมชนบ้านล่าง หมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่มีคนมาศึกษาดูงาน และนำองค์ความรู้ต้นแบบไปขยายผล แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน https://www.youtube.com/watch?v=q03Cp8Ckylg

Read more

พิมพ์ชนก พิชัยกาล

การศึกษาชุมชนคือทุกอย่าง คน อารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง เหมือนหาจิ๊กซอว์มาปะติปะต่อกับโครงการของเราได้ ซึ่งเป้าหมายคือ
เราจะทำอย่างไรให้เขาใจเขามากที่สุดเข้าใจในสถานการณ์นี้ที่เขาต้องเจอ เข้าใจที่ใช่ตามหลักสากลทั่วไป แต่ต้องเขาใจในมุมของเขา

Read more

ดร.ชลกานดาร์ นาคทิม

การค้นหาปัญหาในพื้นที่ นักพัฒนาจะต้องทำการศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
และการที่ชุมชนจะเล่าเรื่องราวภายในชุมชนให้เราฟังนั้น มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาเขาไว้ใจ
และเชื่อใจเรา ซึ่งมันมีผลต่อการเก็บข้อมูลด้วย

Read more

สุไลดา เกปัน

การทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ คือ ร่วมกันเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ แสดงน้ำใจ เราในฐานะคนทำงานในพื้นที่ก็สามารถเข้าไปช่วยได้ ไม่ใช่เพียงแต่เราไปชวนเขามาร่วมเท่านั้น

Read more

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนาซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ได้จัดอบรมออนไลน์ฟรีผ่าน Zoom สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เมื่อ 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานพัฒนานำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ ผศ.ดร. เอมอร แสนภูวา นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่น้อง ๆ ภายในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ (CSD) ครั้งที่ 22 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ระหว่างวันที่ 31…

Read more

CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ

CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ งานประชุมที่รวบรวมกลุ่มนักพัฒนา ทั้งนักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันและกัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายในหัวข้อ : การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน จบไปแล้วกับการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ (CSD) ครั้งที่ 22 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ทั่วประเทศ ที่ได้มีการจัดการเรียน การสอนด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ละลอง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าการประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม จำนวน…

Read more